Գենդեր

More

Հայաստանից կանանց արտագաղթը հանուն բարեկեցիկ կյանքի

  • 21/01/2014

Ամբողջ աշխարհում արտագաղթի պատճառով տարեկան հազարավոր մարդիկ հեռանում են իրենց հայրենիքից ու բնակություն հաստատում օտար երկրներում: Արտագաղթի հիմանական պատճառներն են` աղքատությունը, սոցիալական անարդարությունը, տնտեսական վատ պայմանները, մարդու...

More

Գենդերային դերերը ՀՀ տարրական դպրոցի դասագրքերում

  • 07/09/2013

Անհատի սոցիալականացման ընթացքում մի շարք սոցիալական ինստիտուտներ կարևոր դեր են խաղում: Նրանք են դառնում անհատի արժեքային համակարգի ձևավորողը, այդ թվում և՛ գենդերային դերերի, և՛ ինքնության մասին պատկերացումների...

More

Կրկնակի խտրականություն և համակարգված սոցիալական անհավասարություն

  • 25/04/2013

Խտրականությունը հաճախ սահմանվում է որպես կանխակալ կամ տարբերվող վերաբերմունք անձի կամ խմբի հանդեպ` հիմք ընդունելով որոշակի իրական կամ ընկալված հատկություններ` ինչպես օրինակ տարիքը, կրոնը, սեռականությունը, սեռը, էթնիկ...

More

«Գենդեր» գաղափարի պատմությունը

  • 27/12/2012

Վերջերս գենդեր բառը մտավ հայերեն լեզվի բառացանկի մեջ: Մինչ այդ կար միայն սեռ բառը (որը նշանակում է կենսաբանական սեռ): Արական և իգական սեռերի մարդկանց ֆիզիկական մարմինները և...